Tehničke karakteristike :

Sistem kontrole i upravljanja uredjajima za utakanje dizel goriva putem magnetnih kartica SYC G1 putem GPRS prenosa omogućava korisnicima on-line informaciju sa svakog svog točionog mesta o sledećim podacima :

 • Mesto i vreme utakanja
 • Ko utače (rukovalac)
 • U koje vozilo se utače
 • Stanje kilometraže vozila
 • Prosečna potrošnja u intervalu
 • Nivo goriva u rezervoaru
 • Stanje totalizatora na pumpi

Kontrola se ostvaruje korišćenjem sledećih modela programiranja:

 • Samo kartica vozača
 • Samo kartica vozila
 • Kartica vozača i kod vozila
 • Kartica vozača i kartica vozila

Komfor upravljanja sistemom se ostvaruje putem grafičkog interfejsa WEB aplikacije koja vam omogućava da daljinski možete da:

 • Date ili oduzmete ovlašćenje
 • Ograničite količinu koja se utače
 • Definišete dozvoljeno vreme utakanja
 • Izvršite selekciju mogućih utakanja
 • Isključite ili uključite pumpu

Napomena : SYC G 1 je stand-alone uredjaj koji svoju efikasnost zaokružuje povezivanjem sa sistemom FUEL LOG u sistem potpune kontrole