PRENOSIVI REZERVOARI ZA INTERNO TOČENJE DIESEL GORIVA

Prenosivi rezervoari od ugljeničnog čelika zapremine od 1500 do 10000 litara sa električnom pumpom protoka od 50 do 120 lit/min. sa elektronskim uređajima i pratećim software-om za evidenciju i praćenje potrošnje goriva,do 120 korisnika.Mogućnost integracije modula System Card i Fuel Log kod dislociranih garaža do1500 korisničkih jedinica. Jednostavna upotreba elektronskih ključeva omogućava laku personalizaciju utakanja,a široke mogućnosti pretraživanja komfornu kontrolu.