Tank Trucks Track & Trace Click
& Find T4-Platform

Click & Find T4-Platforma dostavlja korisniku informacije o sistemu sa kontinuiranim protokom podataka u realnom vremenu,status cisterne i tegljaca.Snaga Click&Find Platforme se ogleda u velikom broju interfejsa za razmenu podataka koji zadovoljavaju širok spektar potreba, od poterba malih transportnih preduzeca jednostavno opremljenih,bez informacionih sistema do potreba velikih logistickih i transportnih kompanija koje se oslanjaju na kompleksne Enterprise Resource Planning sisteme.

Glavne karakteristike:

Sadržaj

Web Kontrolna Tabla: Pregled Flote: sa tekstom, tabelama i interaktivnim mapama, u realnom vremenu ili u prošlosti (pretraga istorije)

 • Aktuelne pozicije i pronalaženje:
  • Flota: Aktuelne pozicije svih vozila
  • Kamion: Ruta (vreme, brzina, pravac, pozicija, adresa), Aktuelna pozicija
 • Zaustavljanja: Zaustavlja vozilo koje prelazi konfigurisano vreme
 • Punjenje /Pražnjenje: Pracenje utovara i istovara ukljucujuci logisticke informacije se vrši sa elektronskog meraca ili drugih izvora (Kolicina produkta, identifikacija produkta, ukljucene komore, temperature, zaustavljanje istovara, etc.).
 • Operacije: Vizuelizacija izborom jedan po jedan:
  • Utovarni otvor otvoren/zatvoren
  • Status povratnog voda
  • Elektro-ventil (box) otvoren/zatvoren
  • Otvori na cisterni otvoreni/zatvoreni
  • Kontakt ukljucen/iskljucen
  • Podni ventil otvoren/zatvoren
  • Elektronski merac ukljucen/iskljucen
  • Vučno vozilo prikačeno/otkačeno
  • Pre-kodirani dogadjaji (kontrolne liste, put / greške prilikom isporuke)
Izveštaji

Statistika sa zbirnim dnevnim, nedeljnim, mesecnim podacima u formi istaknutog promenljivog izvestaja,sa tabelama i grafikonima

 • Predena razdaljina
 • Utovar/Istovar kolicinska neslaganja
 • Ukupan broj prekoračenja brzine
 • Broj snažnih kočenja
 • Radno i vreme vožnje
 • Efikasnost puta (Km,vreme, prosecna brzina)
 • Vreme Utovara/Istovara
 • Potrošnja goriva
Komunikacija

Web/Web usluge za dvosmernu komunikaciju sa vozilom

 • Poruka/Dokument vozaču
 • Pre-kodirane poruke ili slobodne tekstualne poruke od vozaca/vozila
Alarmi

Web “push”-prozor integrisan u sadržajnom meniju / Web Alert management list / E-mail / SMS

 • Manjak ili višak produkta
 • Odstupanje od rute
 • Neslaganje izmedu planiranog i stvarnog vremena isporuke
 • Kraj puta sa neispražnjenom cisternom
 • Nedostatak povratnog voda
 • Pritisnut Emergency taster na tegljaču
 • Pritisnut Emergency taster na poluprikolici
 • Prekoračenje brzine
 • Snažno kocenje
 • Nema GPS-a (signal nije primljen, iskljucena antena, kratko spojena antena)
 • Prekinut sistem za napajanje
 • Maksimalna dužina vožnje/Prekoraceno radno vreme
 • Promenjena konfiguracija Elektronskog merača
 • Utovarni otvor/ Podni ventil otvoren na nepoznatom mestu isporuke
Upravljanje

Web Kontrolna Tabla

 • Korisnici: Omogucen pristup informacijama po grupama i profilima
 • Tegljač/poluprikolica: klasifikacija po vlasništvu, utovarnim mestima, vrsti usluge, parkinzima, odgovornih korisniku
 • Utovar/Istovar/parking mapiranje prostora
 • Arhiviranje podataka sa digitalnog tahografa