TT Serija

NAŠE REŠENJE ZA VAŠ SIGURAN TRANSPORT GORIVA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Metalna konstrukcija,transportnog tipa,homologiran od R.I.N.A. Certifikat o pogodnosti za transport zapaljivih tečnosti klase II i klase III,izrađen od ugljeničnog čelika Fe 360B i debljine zida 2,5 mm,opremljen pratećim uređajima i zaštitom po ADR regulativama i to:

- paletizovani kavez ( sa predviđenim mestima za viljuškar samo za vertikalnu verziju )
- revizioni otvor 400 mm
- UNI 2’’ adapter za punjenje sa brzom diskonekcijom i mesinganim zatvaračem
- 2’’ sigurnosni ventil sa dvostrukim efektom i vazdušnim oduskom (nadpritisak 0,4 bar i depresija 0,015 bar)
- zaštitu i anti roll bar za navedene uređaje po ADR regulativama (za horizontalne serije)

SISTEM ZA ISTAKANJE

Kabinet lateralno postavljen na rezervoaru,smešten u metalnom kućištu dimenzija 60 x 60 x 35 totalno peskaren i lakiran u kompletu sa:

- 1’’ usisnim filterom
- pumpom tipa PANTHER 72 protoka 60-65 lit./min. sa BY-PASS ventilom i zaštitom motora IP 55
- 12 V DC 35 A (dostupna je i verzija 24 V)
- digitalni merač protoka K 24 za internu upotrebu s a tolerancijom ± 0,5%
- 4m fleksibilno crevo za istakanje goriva sa automatskim pištoljem
- prekidač na pumpi sa zaštitom od pregrevanja u kutiji IP 55 sa utikačem i osiguračem od 50 A
- mini SystemCard za informaticko praćenje utakanja