FUEL LOG

Tehnologija FUEL LOG podrazumeva automatsko prepoznavanje vozila tokom umetanja pištolja u rezervoar za utakanje putem magnetnog prstena instaliranog na ulazu u rezervoar.

Sistem FUEL LOG dozvoljava utakanje samo u vozila opremljena prstenovima za raspoznavanje.

Kada se pištolj izvadi iz rezervoara utakanje se momentalno prekida.FUEL LOG je najefikasniji uređaj protiv zloupotrebe.

TEHNOLOGIJA SISTEMA

Kontrola utakanja goriva se zasniva na sigurnosnoj elektronici na vozilu putem prstena za raspoznavanje

Vozilo šalje podatke bežično preko pasivnog transpordera samo kada je pištolj ubačen u otvor rezervoara za utakanje

Podaci sa vozila stižu kriptovani na kontroler u dispenseru

U slučaju regularnog prepoznavanja utakanje počinje automatski

FUEL LOG se isporučuje zajedno sa aparaturom SYSTEM CARD za upravljanje i registrovanje vaših podataka direktno na PC.