JEDNA KOMBINACIJA – TEHNOLOGIJA ZA AMBIJENT

D-GID je odgovor Ecomotive Solutions-a onima koji investiraju i rade u logistici i transportu, koji vode računa o operativnim troškovima i privrženo žele i daju doprinos zaštiti okoline i budućnosti planete.

DUAL FUEL DIESEL
DIESEL + GAS

Šta je D-GID
D-GID je Dual Fuel sistem, razvijen u Ecomotive Solutions za snabdevanje diesel motora na vozilu ili radnoj mašini homogenom mešavinom gasa* i diesel goriva.Diesel gorivo se ubrizgava u manjoj količini sa ciljem da upali smešu vazduha i gasa elektronski proračunatu D-GID electronic sistemom u interakciji sa originalnom upravljačkom jedinicom motora (canbus support) (*) CNG (methane), LNG, LPG, Bio-gas, Hydromethane, itd.
Za implementaciju D-GID sistema nije potrebna nikakva strukturalna izmena postojećeg diesel motora, koji zadržava performanse nepromenjenim. Gas se uvodi u sistem putem dodatne baterije injektora koji su pripremljeni da rade sa određenom vrstom gasa.Ubrizgani gas dolazi iz posebnog rezervoara koji je dimenzioniran saglasno potrebnoj autonomiji. D-GID garantuje pretvaranje diesel vozila u fleksibilna i ekološka Dual Fuel sredstva transporta. D-GID može pogoniti diesel motore različitim gasovima: CNG komprimovani prirodni gas (metan), LNG (utečnjeni prirodni gas), TNG, Bio-Gas, Syngas i hydrometan.
Dinamička kontrola ubrizgavanja diesela sa pažljivim doziranjem mešavine vazduh-gas su najjače prednosti sistema D-GID ECU, sposobnog da u interakciji sa motorom u realnom vremenu garantuje perfektan rad i pouzdanost opreme.
Ekonomske prednosti
Upotrebom mešavine vazduha,gasa i male količine diesela, proizvodi konkurentne prednosti u pogledu razlike u ceni između gasa i diesel goriva.Vozilo koje se kreće sa D-GID sistemom smanjuje operativne troškove od 30- 50 % ** (**) vrednost varira u odnosu na izabrani gas Oni koji rade u transportnom sektoru dobro znaju da je gorivo jedan od najopterećujućih ulaznih troškova u operativnom budžetu,koji pokazuje stalan i negativan rast. Još više u odnosu na pravila i zakone u vezi emisije,vozila moraju biti opremljenja protiv zagađivačkim ( SCR ) sistemima kojima je neophodna upotreba aditiva koji dodatno oterećuju operativne troškove vozila.
Ekološke prednosti
Vozila opremljena D-GID sistemom pokazuju značajno smanjenje zagađenja CO, HC, NOx, PM u nivou sa najvišim EURO kategorijama. Još više D-GID sistem doprinosi zaštiti okoline smanjenjem emisije CO2 u atmosferu zahvaljujući visokom učešću gasa u pogonskoj smeši.
D-GID Prednosti
• D-GID ne zahteva konstruktivne promene na postojećem diesel motoru.
• D-GID instalacija je neinvanzivna i uklanjanjem vraća motor u prethodno stanje bez troškova
• D-GID omogućava pogon motora mešavinom vazduha i gasa upaljenim preostalim ubrizganim diesel gorivom.
• U koliko propisi to zahtevaju sistem može , omogućiti dvostepeni sistem (100 % diesel DFD).
• D-GID ne umanjuje originalne performanse vozila.
• D-GID jednako uspešno kontroliše različite gasove za ubrizgavanje CNG (Metan), LNG, TNG, Bio- Gas, hydrometan, itd.
• D-GID poboljšava kvalitet emisije i omogućava prekvalifikaciju EURO kategorije vozila.
• D-GID smanjuje emisiju ugljen dioksida.
• D-GID omogućava značajno smanjenje operativnih troškova goriva.
• D-GID je 100% Made In EU.

Ukratko korišćenje D-GID DFD sistema znači pretvaranja diesel vozila sa zastarelim nivoom emisije u ekološko i ekonomično Dual Fuel vozilo. Ecomotive Solutions, zahvaljujući svojim naporima u istraživanju i tehnološkim aplikacijama u auto grani pruža danas ekološki i ekonomski opravdan model adaptacije postojećeg voznog parka sa klasičnim diesel pogonom.