Jonev ing doo

Sa sloganom “misliti globalno a delovati lokalno” nastala je firma JONEV.ING doo.
U periodu svetske ekonomske krize nametnula se potreba da i na našim prostorima svaki vid poslovanja mora da ima svoju ekonomsku opravdanost, pa je tako i nastala ideja o jedinstvenom nazivu naseg prodajnog programa-oprema za kontrolu, upravljanje i smanjenje troškova.

Svi naši proizvodi se baziraju na nadzoru i kontroli kretanja vozila kao i upravljanju troškovima za obavljanje osnovne delatnosti. Svi proizdvodi i sitemi koje nudimo su tehnološki sofisticirani koji pored osnovnih funkcija daju značajan doprinos ekologiji i novoj ekološkoj kulturi poslovanja na ovim prostorima.

Naši proizvodi

 1. D-Gid
 2. Click & Find Platforma
 3. Click & Find Vision Hub
 4. Prenosivi rezervoari
 5. TT serija
 6. Transportni tank
 7. LPG AMA SKID
 8. System Card
 9. Fuel-log
 10. DFD konverzija
 11. Hydrogen