Posted in: Vesti- Jan 18, 2011


Iako nam se izraz „tranzicija“ čini dosta potrošenim jer je najčešće opravdanje za
sporosti i neefikasnosti u prihvatanju i primeni normi savremenog sveta, istovremeno je to stanje zaslužno i za zaista velike korake gotovo u jednom danu. O čemu se tu radi? Gotovo jednovremeno u dve balkanske zemlje uvodi se najviši standard u transportu naftnih derivata. Prva primena je već počela i to u transportu LPG-a.

Nakon prvih 10 godina potpunog haosa u tehničkoj opremljenosti firmi za skladištenje, transport i prodaju LPG, došao je period (nakon 2002) kada su se države nastale raspadom SFRJ našle pod snažnim pritiskom zapada da pođu put EU i prihvate tehničke propise u delu ekologije, saobraćaja i opšte bezbednosti, pa se na tržištu počinju javljati i forme koje investiraju u novu opremu i vozila, pa danas imamo značajan vozni park novije generacije ( 5 godina i mlađe), a većina pumpi i pretakališta je opremljeno najnovijim proizvodima Blackmer, Croken, Tehnogas, Sampi itd.

Međutim, tržište LPG koje neprestano raste i menja se, stavarajući jaku međusobnu konkurenciju nateralo je pojedine forme da odu još dalje.

OMSP Macola ST48R u formi polprikolice za prevoz LPG poslednjih godina predstavlja standard u većini zemalja članica CEFTA sporazuma. Na ovom vozilu primenjena su sva tehnička rešenja koja predstavljaju najviši standard u pogledu sigurnosti i optimizacije prevoza LPG. Legirani sitnozrnasti čelik P460NL1, aluminijumski rezervoari za vazduh , pocinkovana polušasija sa posebnim I profilima omogućavaju ovoj samonosećoj konstrukciji taru od jedva nešto preko 11t.

Sistem upravljanja kočenja i ogibljenjem WABCO poslednje E generacije ima žiroskop koji neprestano meri uglove između tegljača, putne podloge i poluprikolice i u slučaju registrovanje kritičnih vrednosti usporava vozilo i koriguje položaj i u slučaju otsustva pravovremene reakcije vozača. Ako dodamo izuzetno sigurne i kvalitetne ventile AKO, možemo zaključiti da je to sve što nam treba da bismo prevoz i distribuciju LPG doveli do optimalnog nivoa. Svakako da će pojedini dispečeri reći: “A gde je tu GPS i informacija o položaju i brzini kretanja vozila?“. Slučajnost je namerna!

Svi sistemi za praćenje vozila su dekor i „frizura“ koja je dalje ograničena samo na upravljanje vozilima. Sistem za satelitsko praćenje operativnih funkcija cisterni, koji je razvijen na zahtev naftne grupacije ENI, prava je revolucija već po tome što integriše transport u ukupno poslovanje preduzeća koje prodaje i distibuira LPG, dajući mogućnost upravljanja robom a ne vozilima.

Za to je zaslužna „Crna kutija“ iz naslova ovog teksta – moćna kompjuterska jedinica koja prikuplja signale sa vozila (i vučnog i vučenog) i šalje na centralni server korisnika sve podatke tipa: otvoreno – zatvoreno, puno – prazno, uključeno – isključeno, a interface koji povezuje mernu grupu omogućava slanje količine, vrstu i temperaturu goriva koje se istače/utače. Radno mesto vozača je opremljeno touch – screen-om, koji je još jedan računar koji omogućava komunikaciju sa dispečerskim centrom.

Sistem omogućava tri grupe podataka: Fleet Managment, Finance and Accounting i Safe & Security. Brzina protoka i verodostojnosti podataka su prava revolucija u integrisanju transporta u ukupno poslovanje. Naime, svaki sektor u preduzeću nezavisno pristupa podacima na centalnom serveru, te nema zagušenja i kašnjenja u protoku dokumentacije. I šta to znači? Evo uprošćenog primera: vozač dolazi na mesto istovara, priprema istovar i zahteva autorizaciju šifre i mesta istovara, počinje i završava istakanje, autorizuje istočene količine (barcode šifrom ili elektronskim potpisom), pakuje se i odlazi dalje.

Sistem je Quazion-line, jer šalje podatke svaka 2.5 min, ali je to dovoljno da finansijska služba oformi otpremnicu, razduži magacin i pošalje fakturu u narednih 5 min. Ukoliko je finansijska operativa kadrovski ograničena podaci su na serveru dostupni u svakom trenutku, razvrstani po vozilu, vremenu i mestu.

Nezavisno od dipečera i finansijske službe, služba sigurnosti može raditi monitoring podataka koji se odnose na bezbednost ( brzina kretanja, ruta po kojoj se kretao, vreme polaska i dolaska, identifikacija vozača i tome slično). Nema nepotrebnih čekanja, svi podaci su isti kod svih korisnika i moguće je diversificirati lokacije pojedinih službi ( garaža, knjigovodstvo, uprava mogu fizički biti na više adresa) bez uticaja na efikasnost korišćenja podataka, što u pogledu troškova i pouzdanosti predstavlja nepobitno dobar razlog za nabavku.

U tehničkom smislu System je orijentisan da neometeno šalje signale o statusu tačaka koje prate i ne sadrži aplikacije koje bi kompromitovale njegov rad. Sve intervencije su moguće u „remote“ režimu, tako da se ispravke u radu vrše iz nadzornog centra, bez intervencije na vozilu.

Ukoliko dođe do potrebe da se tegljač odvoji od poluprikolice automatski sa aktivira mini sistem koji prati poziciju i parametre tegljača, a centralni sistem prelazi na havarijsko napajanje koje održava aktivnost u trajanju od 8 h. Najveća prednost sistema je modularnost i kompatibilnost sa gotovo svim vrstama poslovnih sistema, jer isporučuje samo gole informacije, a njih dalje prihvataju aplikacije koje je korisnik već instalirao i implementirao.

Time se postiže modularnost sa svim veličinama flota i raznim kapacitetima korisnika i od malih transportera do potpuno zaokruženih sistema proizvodnje, skladištenja, transporta i distribucije.