Posted in: Vesti- Jan 18, 2011


Iskustva sa tržišta Srbije dobili smo u razgovoru sa dipl.ing Vladanom Belčevićem,
direktorom firme TEAM OIL LOGISTICS DOO članom grupe NPCO Ltd. London

U sastavu NPCO LIMITED grupe sa sedištem u Londonu, pored preduzeća iz> različitih privrednih oblasti (investicije, građevinarstvo, hostelijerstvo, transport…), posluju i preduzeća čija je osnovna delatnost trgovina na veliko naftnim derivatima NPCO, TEAM OIL i TEAM OIL LOGISTICS. NPCO DOO BEOGRAD kao vlasnik Licence za obavljanje energetske delatnosti, dobijenom od strane Agencije za energetiku Republike Srbije, uvezao je i prodao 50.000 tona evro dizela klase 5 (GAS OIL EN590) u 2007. godini i 70.000 tona u 2008. godini, što ih je svrstalo na treće mesto po prodaji u Srbiji, odmah iza NIS-a i LUKOIL-a, a na prvo među privatnim preduzećima u ovoj oblasti.

TEAM OIL A.D. BEOGRAD je tokom četiri godine rada, od marta 2005. do kraja 2008., u rafinerijama NIS-a kao jedan od četiri prerađivača sirove nafte u Srbiji sa Licencom za obavljanje energetske delatnosti broj 10/06-LH15, preradio 154.000 tona sirove nafte i plasirao 140.000 tona naftnih derivata na tržište Srbije, Crne gore i Republike Srpske. U istom periodu je uvezeno, uskladišteno i plasirano 55.000 tona evro dizela.

TEAM OIL LOGISTICS DOO BEOGRAD je preduzeće osnovano decembra 2008 sa ciljem trgovine naftnim derivatima za krajnje korisnike i davanja kompletnih logističkih usluga sistemima koji se bave naftnim biznisom. Naš menadžment ima decenijsko iskustvo u organizaciji transporta i trgovine naftnim derivatima u najvećim privatnim transportnim i trgovinskim firmama u Srbiji, kao i dobre poslovne veze sa svima koji se bave ovim poslom.

Naše prednosti u naftnom biznisu u odnosu na konkurenciju su: potpuno poznavanje tržišta i dugogodišnje iskustvo zaposlenih u prodaji i transportu derivata, brzo reagovanje na promene uslova na tržištu i maksimalno zadovoljenje potreba naših kupaca kroz uslugu “od vrata do vrata”. U planu je da u narednom periodu formiramo lanac maloprodajnih objekata na atraktivnim lokacijama čime bi pored NIS-a jedini imali zaokružen ceo ciklus od prerade sirove nafte, preko transporta derivata do prodaje na pištolju.

Ako imamo u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u svetu, ulaganje u savremena transportna sredstva i prateće tehnologije čini se kao prilično smeo potez. Kakva je situacija na tržištu transporta derivata u Srbiji?

Transport derivata u Srbiji je na jako niskom nivou i vrši se bez jasne strategije i dugoročnog planiranja. Ozbiljne konkurencije na višim nivoima usluge u Srbiji nema, ako ne računamo par izuzetaka, a poznavajući njihovo poslovanje i ipak „našminkanog“ načina rada, prazan prostor za pojavu nove transportne kuće zasnovane na najvišem nivou poslovanja je jasan i nedvosmislen.

Zastareo vozni park, vučni i vučeni, visok rizik po bezbednost, nekvalitetno pogonsko gorivo, „viškovi“ goriva pri utovaru i „manjkovi“ pri istovaru, kašnjenja u vremenu isporuke, potpuna nepouzdanost, nepoštovanje saobraćajnih propisa i sl., opšta su karakteristika „prevoznika“ na osnovu koje svoju uslugu naplaćuju ispod cene realnog pokrivanja transportnih troškova.

Vaša firma je uložila ozbiljan novac u najsavremenija transportna sredstva. Šta
čini vaš vozni park?

Upravljamo najmodernijim voznim parkom za prevoz naftnih derivata u Srbiji koji se trenutno sastoji od: četiri kompleta – MAN tegljač i ACERBI cisterna /prevoz motornih benzina i dizel goriva/, komplet – MAN tegljač i KASBOHRER cisterna /prevoz bitumena i mazuta sa grejačima/ i komplet – MAN tegljač i MACOLA cisterna /prevoz tečnog naftnog gasa/. Sva vozila se opremaju sistemima koji omogućavaju on-line praćenje svih relevantnih parametara transporta i pažljivo su birana po kvalitetu i maloj sopstvenoj težini što omogućava prevoz većih količina goriva bez prekoračenja dozvoljenog osovinskog opterećenja. Ovde bih naglasio da smo kroz traženje najboljeg rešenja za neprekidno praćenje transporta, došli do informacija da postoji sistem koji omogućava i potpunu kontrolu kretanja derivata.

Koji je motiv za uvođenje sistema za praćenje?

Dr. Nikola Zindjirian, jedan od autora sistema, upoznao nas je sa problemom sa kojim su se suočavale italijanske naftne kompanije kroz sprečavanje krađe derivata pri transportu do krajnjih odredišta. Njegov tim je dobio zadatak da pokuša da reši taj problem kroz primenu savremenih tehnologija i oni su sa mog stanovišta uradili najbolju moguću stvar što su pored već viđenih rešenja praćenja transportnih sredstava smelo ušli u rešavanje problema praćenja same robe.

Potpuno su nezavisno napravili praćenje vučnog vozila od praćenja cisterne sa gorivom, uključujući on-line davanje informacija o temperaturi i količini naftnog derivata što drastično smanjuje prostor za malverzacije, koje su time sveli na teoriju.

No nije samo sprečavanje otuđenja robe jedini motiv za implementaciju sistema Klikni i Nadji, već i njegova jednostavnost, tačnost i pouzdanost koji drastično podižu nivo kvaliteta usluge i vrednost same kompanije koja ga koristi.

Dokle ste stigli sa implementacijom sistema za praćenje Klikni i Nadji?

Sistem smo ugradili u komplet koji transportuje tačni naftni gas i komplet koji transportuje benzine i dizel goriva. Upravo ga testiramo, bliže se upoznajemo sa njegovim karakteristikama i u najkraćem mogućem roku ćemo ga ugraditi na sva vozila. Dogovoreno je sa autorima da sve naše ideje za unapređenje sistema, posebno u delu koji se odnose na specifičnosti srpskog tržišta, zajednički implementiramo i sistem približimo ostalim potencijalnim korisnicima u Srbiji i regionu. Ovim poduhvatom bi drastično približili sopstvene standarde sa standardima u EU.

Koji su dalji pravci razvoja i ciljevi unapređenja poslovanja?

Vezano za nove tehnologije, u saradnji sa IT kompanijom TARGET SOLUTION iz Beograda, razvijamo jedinstveni sistem on-line protoka transportne dokumentacije između dispečerskog call centra, vozača i vozila. U stalnom smo kontaktu sa autorima urdjaja kako bi iskoristili potencijale oba sistema u novi zajednički. Što se tiče poslovnih planova, ostvaren je prvi kontakt kroz sastanak sa predstavnicima nemačke transportne kuće BONIFER na kome im je ponuđena poslovno tehnička saradnja na najvišem nivou kroz otvaranje srpskog predstavništva.

Bili su prilično iznenađeni činjenicom da se u Srbiji neko bavi transportom derivata na nivou najjačih evropskih kompanija i najavili su dolazak u Beograd kako bi se na licu mesta uverili u sve mogućnosti našeg poslovnog sistema.

U daljoj saradnji sa firmom SPV-RENTCO Doo iz Beograda na širenju voznog parka i najsavremenije opreme, kroz otvaranje mreže maloprodajnih objekata i rasta kompanije, planiramo proširenje voznog parka naročito u delu transporta tečnog naftnog gasa čija je potrošnja u odnosu na ostala tečna goriva u velikoj ekspanziji.

Naši ciljevi daleko prevazilaze obično unapređenje poslovanja, već se trudimo da savremenim pristupom i idejama brže „preskočimo“ zaostatak za savremenim kompanijama, naročito u delu zaštite životne sredine i javne bezbednosti.