Posted in: Vesti- Jan 18, 2011

Iskustva sa tržišta Makedonije dobili smo u razgovoru sa Dimitrom Džekovim,
direktorom firme OILKO KDA komanditara MAK PETROL Skopje.

Sedište firme OILKO KDA je istovremeno i autobaza i nalazi se u Miladinovcima na samom magistralnom putu Skoplje – Beograd 22 km od Skoplja i u blizini rafinerije Osnovna delatnost je transport i disatribucija naftnih derivata.Trenutno smo potpuno angažovani na zadovoljavanju transportnih potreba principala.

Ako imamo u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u svetu, ulaganje u savremena transportna sredstva i prateće tehnologije čini se kao prilično smeo potez. Kakva je situacija na tržištu transporta derivata u Makedoniji?

Činjenica da MAK Petrol AD na teritoriji republike Makedonijeima 130 benzinskih stanica koje imaju potrebu da se kontiunirano snabdevaju derivatima te radi efikasnosti opredelili smo se za nabavku novih vozila i opreme koja pretstavlja evropski standard u našoj branši.U samoj Republici Makedoniji transport derivata nafte razvijao se kao posledica rešavanja trenutnih potreba i nije imao komponente koje su vodile računa o dugoročnom razvoju,standardizaciji i strategiji.Iz tog razloga imamo šarenilo tipova i veličina vozila kao i opreme na njima što automatski kompromituje njihovu upotrebu i dovodi u pitanje kvalitetno ,ekonomično i stručno održavanje. Iz tog razloga OILKO KDA se ubraja u red malog broja evropskih kompanija od regionalnog značaja.Osnovna misija i cilj firme da kroz ispunjenje zacrtanog razvojnog koncepta, koji je već dostigao 30 vozila za prevoz derivata (TNG,svetla i crna roba), obezbedi viši stepen kvaliteta uslge svim korisnicima na teritoriji Republike Makedonije i šire zadovoljavajući sve evropske standarde sa ekološkog, ekonomskog i tehničkog aspekta. Time uspevamo da u toku kontiuniranog snabdevanja od početka do kraja procesa transportirana količina zadržava kvalitet i količinu.

Koji je motiv za uvođenje sistema za praćenje?

Uvećani obim posla došao je kao posledica povećanja voznog parka pa smo mogli odgovoriti većem broju zahteva a istovremeno nametnuo potrebu za 24-časovnim operativnim praćenjem (on – line) autocisterni.U tom cilju nakon detaljne analize tržišta i pregovora sa više kompanija odlučili smo se za pravi “BLACK NOX” i sistem Klikni i nadji koji smo kao pilot projekat instalirali na autocisterni za prevoz LPG.Sama referenca proizvoda koji već dvanaest godina uspešno radu u Italijanskom AGIP-u

Dokle ste stigli sa implementacijom sistema za praćenje?

Sistem smo ugradili u komplet koji transportuje tačni naftni gas i u potpunosti je opravdao naš izbor time što dosadašnja iskustva u korišenju ovog sistema pokazuju lakoću rukovanja i pouzdanost podataka koji su pravovremeni. Nakon testa na auto cisternama za ostale vrste derivata instaliraćemo sistem na svim vozilima u najkraćen roku. Jedna od bitnih prednosti sistem su da nam omogućavaju slobodu u kreiranju sopstvenih aplikacija za korišćenje podataka (imamo sopstvenu IT službu) kao i komunikaciju sa vozilima i vozačima što je verovatno jedinstven slučaj ove vrste.

Koji su dalji pravci razvoja i ciljevi unapređenja poslovanja?

Nastavak obogaćivanja voznog parka daljom nabavkom novih vozila i opreme omogućiće nam da razvoj jedinstvenog sistema on-line protoka transportne dokumentacije između dispečerskog call centra, vozača i vozila. U stalnom smo kontaktu sa autorima uredjaja kako bi iskoristili potencijale oba sistema u novi zajednički. U kratkom roku očekujemo formiranje monitoring centra za kontinuirano praćenje vozila čime bi maksimalno podigli nivo efikacnosti njihovog iskorišćenja i još više opravdali naše ulaganje u ovakvu strategiju razvoja. Naši ciljevi daleko prevazilaze obično unapređenje poslovanja, već se trudimo da savremenim pristupom i idejama brže dostignemo kapacitet vodećih savremenim kompanija u širem regionu, kako u operativnom radu tako i u delu zaštite životne sredine i javne bezbednosti.